Rekisterikuvaus

Henkilötietolain (523/99) § 10 mukainen

Laadittu 28.10.2015

1. Rekisterinpitäjä

Osoite

Reviva Oy Ab
Vaasantie 131
68600 Pietarsaari
Suomi

Puhelin
044 9 739 114

Yhteyshenkilö
Ann Snellman

Sähköposti
info@reviva.fi

2. Rekisteriin liittyvien asioiden hoitaminen

Yhteyshenkilö
Ann Snellman

Puhelin
044 9 739 114

Sähköposti
info@reviva.fi

3. Rekisterin nimi

Oy Reviva Ab:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käytön tarkoitus)

Oy Reviva Ab:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen perustiedot, kuten

– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka Oy Reviva Ab:n verkkokaupan käyttäjät ovat luovuttaneet verkkokauppaa käyttäessään.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset siirrot ja tietojen siirrot EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaamisen periaatteet

Oy Reviva Ab:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan rekisterinpitäjän järjestelmään, joka suojataan käyttöjärjestelmän suojausohjelmalla. Järjestelmä vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Järjestelmä on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä apuvälineillä. Vain muutamilla ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy ja lupa käyttää rekisterijärjestelmään tallennettuja tietoja. Rekisterin tiedot ovat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn oikeus kieltää tietojen käyttö        

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä rekisteröidyn henkilötietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, kuten henkilörekisteriin ja sukututkimukseen. Kielto on tehtävä kirjallisena ja osoitettava rekisteristä vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Jokainen rekisteröity voi käyttää oikeuttaan tarkastaa omat henkilötietonsa ja saada jäljennös niistä. Pyyntö tietojen tarkastamisesta on tehtävä kirjallisena ja osoitettava rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä korjaa, poistaa tai täydentää rekisterin tarkoituksen ehdot, virheelliset, tarpeettomat, epätäydelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn on otettava yhteyttä rekisterinpitäjään henkilöä koskevissa rekisterikysymyksissä tietojen korjaamiseksi.