Kvalitet på kosttillskott

Kvalitet på kosttillskott

 

GOD KVALITET INNEBÄR / REVIVAS PRODUKTER FÖLJER DESSA STANDARDER

1. Inga onödiga eller störande tillsatser som stearater, bindemedel, lösnings- eller färgämnen ska finnas i produkten eller i de råvaror den tillverkats av.

2. Garanterat rena råvaror! Allt som finns i produkten ska redovisas tydligt på etiketten. God kvalitet kommer av garanterat ren råvara som kontrolleras av laboratorier och en oberoende observatör. Tillsatser och fyllnadsmedel ska redovisas för sig, ej blandat med de aktiva ingredienserna för tydlighetens skull. Råvaran ska inte innehålla GMO, genmodifikation.

3. Aktiverade B-vitaminer och folsyra enskilt eller i kombination med grundformerna. Många människor har svårt att konvertera vitaminer effektivt i kroppen. Kosttillskott av hög kvalitet innehåller därför aktiverade B-vitaminer.

4. Kelaterade mineraler är mineraler bundna med en organisk syra för optimalt upptag, dvs inte karbonater, oxider, dioxider eller ospecifierade bindningar. Bra och lättupptagliga bindningar av mineraler är organiska syror t.ex. citrat = citronsyra, malat = äppelsyra eller aminosyror. Citramate är både citron- och äppelsyra. Varning för mineraler från berg, vulkanisk mark och gammal havs- eller sjöbotten; Mineraler direkt från berg är inte kelaterade och kan därför inte tas upp effektivt av kroppen, exempel är karbonat och oxid. Mineraler från vulkanisk mark och gammal havs- eller sjöbotten är inte bundna med organiska syror och det finns ofta toxiska metaller och oxider med i produkten.

5. Fettsyror från små fiskar, krill eller alger från rena kalla vatten som t.ex. södra ishavet som dessutom renas genom molekylär destillation och kapslas in är bäst ur kvalitets-synpunkt. Små fiskar innehåller minsta möjliga mängd gifter och vattnen kring Antarktis är de renaste vi har. Molekylär destillation ger rening på molekylär nivå utan lösningsmedel och utan att skada oljan. Inkapsling motverkar oxidation som annars sker så fort oljan har kontakt med luft (t.ex. i flaska) och motverkar också kontaminering från omgivande ämnen och material (t.ex. från flaskor av metall eller plast). Ju större fiskar och ju högre upp i näringskedjan, desto större mängd ackumulerade gifter i fisken. Fisk och djur, som sälar, från norra ishavet är mer förgiftad än fisk från södra ishavet. Odlad fisk är ofta toxiskt belastad. Fisket ska vara certifierat.

6. Naturliga tokoferoler (E-vitamin). Icke-naturliga tokoferoler har sämre effekt och kan dessutom ge biverkningar. Välj blandade (mixade) tokoferoler från en naturlig källa.

7. Protein av god kvalité kommer från lågpastiröserad vassla från mjölk från gräsbetande kor som inte äter kraftfoder eller från ris- eller ärtprotein.

8. Kapslar av god och säker kvalitet. Bra cellulosa heter hypromellosa. Kapslar som kan öppnas och tömmas för den som vill blanda pulvret i mat eller dryck eller ta mindre doser.

9. Undvik tabletter! De innehåller både bindemedel, upplösningsmedel och mycket annat som inte är bra för någon. Läs innehållsförteckningen noga!

10. Flytande produkter ger alltid risk för bakterietillväxt och har antingen då kort hållbarhet eller tillsats av konserveringsmedel. Använd inte produkter som är flytande och har lång hållbarhet och som har kontakt med metall eller plast i förpackningen som olja eller flytande näring p.g.a. risken att materialet kontaminerar produkten.

11. Egen forskning och utveckling, standardiserade och certifierade arbetsmetoder (GMP), extern kontroll, egna laboratorium för kvalitetskontrol i alla steg av en produktion ska finnas hos producenten.

12. Hypoallergena produkter innebär att varje tänkbart steg från laboratorium till konsument har tagits för att produkten inte ska innehålla allergener. Vanliga allergener som kan finnasi näringsprodukter är soja, vete, gluten, nötter, laktos och majs.

 

INTE MAGNESIUMSTEARAT, E470b

Magnesiumstearat är ett vanligt tillsatsämne i kosttillskott. Det används som vax/smörjmedel i produktionen av både kapslar och tabletter. Det går betydligt fortare att fylla en kapsel med näringspulver om man först har blandat det med ett vax eftersom vaxet hindrar pulvret från att damma och klibba ihop. I tabletter används stearater som bindemedel. Magnesiumstearat kallas även vegetabiliskt magnesiumsalt.

A. Den allra största nackdelen är att stearatet binder in varje korn av näringen i en hinna av svårsmält fett, ett vax, som inte är vattenlösligt och som smälter först i mycket hög temperatur.

B. Stearater framställs genom härdning av fett från växter eller djurkroppar till långkedjade fettmolekyler som binds med ett mineral och används som smörjmedel i bl.a. kosttillskott och läkemedel. Härdat fett har flera negativa effekter på hälsan.

C. Det fett som härdas för att användas för tillverkning av magnesiumstearat och andra smörjmedel kommer oftast från bomullsfrön, sojabönor, palmolja eller från slakteriavfall. Merparten av den soja som odlas i världen idag är genmodifierad (GMO). Palmer odlas på bekostnad av djungel och regnskog och i odling av bomullsfrö används en hel del farliga kemikalier.

D. Näringspulver som blandats med magnesiumstearat är inte lösligt i vatten eftersom det är ett vax. Mineraler och flera former av vitaminer tas upp bättre i kroppen om de först löses i vatten.


Klarna Checkout
handlarens kontaktuppgifter